Szkoła z klasą PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 marca 2008 21:31

W roku szkolnym 2003/2004 nasze gimnazjum otrzymało certyfikat "Szkoły z klasą"

Image


INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM "SZKOŁA Z KLASĄ"

Priorytetowym przedsięwzięciem szkoły w roku szkolnym 2002/2003 była realizacja programu "Szkoła z klasą". Wybraliśmy 6 zadań:

  • Uczniowie w centrum uwagi

 

  • Poinformujemy jak oceniamy

 

  • Co się dzieje na świecie

 

  • Praca dla innych

 

  • Szkoła bez przemocy

 

  • Więcej kultury


Ich realizacja gwarantowała nam podniesienie jakości pracy szkoły, urozmaicenie działań wychowawczych oraz otrzymania Certyfikatu Szkoły z Klasą


Uczniowie w centrum uwagi
Wszyscy gimnazjaliści mogli uczestniczyć w dodatkowych konsultacjach, a szczególną opieką otoczyliśmy klasy trzecie osiągające najniższe wyniki w nauce. Mogli uczestniczyć w dodatkowych lekcjach przygotowujących ich do egzaminu gimnazjalnego.

Nauczyciele opracowali i wdrożyli projekt motywujący uczniów do nauki.


Poinformujemy jak oceniamy

Realizacja tego zadania pozwoliła nam dokonać analizy Szkolnego Systemu Oceniania, a następnie wprowadzić zmiany sugerowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Zostały opracowane karty oceny ucznia z każdego przedmiotu.Co się dzieje na świecie

Odbyła się debata "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia". Wzieliśmy udział w akcji Dzień wiosny w Europie, w ramach której odbyło się spotkanie z posłem do sejmu RP. Na lekcjach KOSS uczniowie realizowali projekt "Gorący temat".


Praca dla innych

W szkole zostało przeprowadzonych wiele akcji charytatywnych: "Przetrwać zimę", " Szkolny wolontariat" oraz "Poczytaj mi przyjacielu".


Szkoła bez przemocy

Uczniowie uczestniczyli w lekcjach na temat agresji i sposobów przeciwdziałania jej. Zorganizowano na ten temat: konkursy plastyczne i literackie. Ich efekty przedstawiono w czasie "szkolnego dnia życzliwości". Gimnazjaliści zorganizowali również " Marsz przeciwko przemocy".


Więcej kultury

Uczniowie skorzystali z bogatej oferty propozycji kulturalnych: wyjazdy do kin, teatrów, na lekcje muzealne i teatralne. Mogli zaprezentowaæ własne umiejętności i talenty artystyczne w koncercie "Co nam w duszy gra?", w szkolnej galerii, na konkursach recytatorskich. Zorganizowaliśmy wieczorek poezji Haliny Poświatowskiej w Młodzieżowym Centrum Kultury "Tlen".

 

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±