Certyfikat "Szkoły Uczącej Się" PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 marca 2008 09:19

CERTYFIKAT "SZKOŁA UCZĄCA SIĘ"Przez trzy lata uczestniczyliśmy w programie "Szkoła ucząca się" prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest wszechstronny rozwój szkoły oraz podnoszenie jakości pracy nauczycieli. Staraliśmy się go osiągnąć, realizując cztery standardy dotyczące działalności gimnazjum.
Zwieńczeniem naszych poczynań był panel koleżeński, który odbył się 16 marca bieżącego roku. Gościliśmy wówczas dwudziestu nauczycieli z różnych szkół uczestniczących w programie SUS. Podczas spotkania paneliści mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami wszystkich społeczności szkolnych  z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Zwiedzili szkołę i przyglądali się lekcjom. Nastpnie, oglądajac prezentacje multimedialne, dowiedzieli się, jak przebiegała realizacja następujących standardów:


* Uczniowie naszej szkoły coraz lepiej zdają egzaminy zewnętrzne
* Szkoła stwarza uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i osiągania sukcesów.


Najważniejszym punktem wizyty była dyskusja, podczas której paneliści dokonali oceny działań prowadzonych przez szkołę. Wysłuchanie ich opinii dostarczyło nam prawdziwej satysfakcji, ponieważ goście bardzo przychylnie wypowiadali się o naszej pracy i docenili jej rezultaty. Podkreślali zwłaszcza zaangażowanie nauczycieli w działalność pozalekcyjną służącą zarówno podnoszeniu efektów kształcenia, jak i stwarzaniu uczniom możliwości rozwoju zainteresowań. Po przeprowadzeniu dyskusji, w wyniku głosowania, które później nastąpiło, jednogłośnie przyznano Gimnazjum W Wojkowicach zaszczytny tytuł "Szkoły uczącej się".
Na zakończenie spotkania paneliści mogli się przekonaæ o uzdolnieniach naszych uczniów, oglądając przygotowaną przez nich inscenizację II części "Dziadów".
Do sprawnej organizacji panelu koleżeńskiego znacznie przyczynili się rodzice. Dziękujemy za ich zaangażowanie i czas poświęcony szkole. Słowa podziękowania kierujemy również do sponsora  pana Jarosława Piątka reprezentującego Zakłady Mięsne "Sokołów" S.A., które po raz kolejny wsparły naszą szkołę.
 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±