Nasze Gimnazjum PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 grudnia 2007 20:22

Gimnazjum w Wojkowicach powołane zostało do życia 1 września 1999roku w wyniku reformy systemu edukacji. Mieści się w centrum miasta przy ulicy Jana III Sobieskiego 211b. Dyrektorem szkoły jest Pani Mirosława Całka.

Od początku istnienia placówki podejmuje się działania, które mają na celu zaangażowanie młodzieży w życie szkoły jako ośrodka kulturotwórczego. Uczniowie angażowani są w liczne projekty i przedsięwzięcia mające na celu ich rozwój kulturowy.

Drugi najważniejszy cel naszego działania, to rzetelne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia. Na bieżąco i systematycznie śledzimy rozwój kariery edukacyjnej naszych wychowanków, przeprowadzając testy diagnozujące oraz sprawdzające przyrost wiedzy w klasach pierwszych. Natomiast, organizując próbne egzaminy w klasach drugich i trzech, pomagamy doskonalić umiejętności wymagane na zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym. Na godzinach wychowawczych nauczyciele zapoznają uczniów z technikami skutecznego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem podczas sprawdzianów i egzaminów.

Wychowankowie korzystają z biblioteki szkolnej, czytelni, dwóch pracowni komputerowych, świetlicy, sali audiowizualnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz kompleksu sportowego znajdującego się przy gimnazjum.

Nasze działania przynoszą wymierne efekty – dobrze zdane egzaminy i możliwość kontynuowania nauki w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej, a ponadto osiągnięcia w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursach ( zobacz w zakładce Osiągnięcia).

W pracy wychowawczej kształtujemy u naszych uczniów szacunek do innych, postawę świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie, poszanowania zasad współżycia w społeczeństwie obywatelskim, przywiązanie do „Małej Ojczyzny” oraz patriotyzm. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach i  przedsięwzięciach.

Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który dał się poznać jako świetny organizator imprez dla młodzieży: dyskotek, wyborów miss i mistera, mikołajek, jasełek, walentynek, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet. Uprzyjemnia też uczniom pobyt w murach szkoły współczesną muzyką płynącą z radiowęzła.

I Ty możesz przyczynić się do tworzenia chlubnej historii Gimnazjum w Wojkowicach, swoją postawą uczniowską, wiedzą, kreatywnością zapisać się w szkolnych annałach.

Absolwencie Szkoły Podstawowej  - zapraszamy Cię do nas.

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±