Misja i wizja Gimnazjum PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 września 2013 10:07

 

Misja Gimnazjum w Wojkowicach

 

Nasza szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Dążymy, aby być szkołą „dla przyszłości”- uczymy  kreatywności, wrażliwości, odpowiedzialności za siebie i  własny rozwój, przygotowujemy do pełnienia różnych ról społecznych.  Mając na uwadze dobro dziecka, tworzymy przyjazną atmosferę i dbamy o wysoki poziom nauczania.

 

 

Wizja Gimnazjum w Wojkowicach


Istniejemy po to, aby ukształtować i wychować ucznia, który będzie:

- prawym obywatelem,

- kultywował tradycje rodziny i ojczyzny,

- dbał o kulturę języka ojczystego,

- szanował siebie i godność drugiego człowieka,

- dbał o własne zdrowie i promował zdrowy styl życia,

- dbał o środowisko naturalne,

- wierzył we własne siły i odnosił sukcesy,

- rozwijał swoje zdolności i zainteresowania,

- odpowiedzialnie decydował o swojej przyszłości,

- świadomie i sprawnie posługiwał się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,

- sprawnie komunikował się w językach obcych,

- uczestniczył w życiu kulturalnym.


Aby to osiągnąć, nauczyciele:

- tworzą przyjazną atmosferę,

-  wspierają każdego ucznia w procesie uczenia się,

- wykorzystują nowoczesne metody i narzędzia w pracy z uczniem,

- kształtują pożądane postawy i udzielają pomocy w trudnych sytuacjach,

-  inspirują do aktywności,

- dbają o własny rozwój zawodowy.

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±