Egzamin Gimnazjalny PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 października 2007 21:32

Egzamin gimnazjalny - terminy

 

dodatkowe informacje

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016

Część humanistyczna

Historia i WOS

Język polski

rozstęp

Wynik średni

rozstęp

Wynik średni

województwo

0% - 100%

55.9%

3% - 100%

68.7%

powiat

13% - 100%

55.0%

6% - 100%

66.6%

Gimnazjum

22% - 97%

60.5%

16% - 100%

72.5%

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół:

historia i WOS – stanin 7, wysoki,

j. polski – stanin 6 , wyżej średni.

Część matematyczno-przyrodnicza

Przyroda

Matematyka

rozstęp

Wynik średni

rozstęp

Wynik średni

województwo

4% - 100%

50.8%

0% - 100%

47.8%

powiat

11% - 100%

49.3%

4% - 100%

45.2%

Gimnazjum

21% - 86%

50.9%

7% - 96%

50.1%

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół:

przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia) – stanin 5, średni,

matematyka -   stanin 6, wyżej średni.

Część językowa:

język angielski

j. angielski poz. podstawowy

j. angielski poz. rozszerzony

rozstęp

Wynik średni

rozstęp

Wynik średni

województwo

5% - 100%

65.3%

0% - 100%

45.2%

powiat

13% - 100%

65.2%

3% - 100%

45.3%

Gimnazjum

18% - 100%

63.8%

5% - 98%

44.0%

język niemiecki

j. niemiecki poz. podstawowy

rozstęp

Wynik średni

województwo

13% - 100%

57.9%

powiat

18% - 100%

52.8%

Gimnazjum

65% - 100%

86.7%

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół:

język  niemiecki - poziom podstawowy ,stanin 9, najwyższy,

język  angielski – poziom podstawowy, stanin 6, wyżej średni.

Wyniki szkoły w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły  w części humanistycznej,  z matematyki i języka angielskiego  utrzymały się na tym samym poziomie,  z przedmiotów przyrodniczych  spadły o jeden stanin.  Wynik z języka niemieckiego wzrósł o 3staniny. Statystyka z j. niemieckiego wykonana jest tylko dla 11 uczniów.

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±