Bezpieczna szkoła PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 czerwca 2016 18:02

 

BEZPIECZNA SZKOŁA — BEZPIECZNY UCZEŃ+ III edycja


Nasze Gimnazjum przystąpiło do realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń + III edycja” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. Aby uzyskać tytuł bezpiecznej szkoły musimy zrealizować następujące zadania:

1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”.

3.Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.

4.„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”

5.Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. wolontariat

6.„Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

7.Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

8.Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.

9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

Szkoły, które poprawnie wykonają wszystkie  zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymują tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

 


 

Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Realizując zadania projektu „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ +”, Gimnazjum w Wojkowicach zaprosiło na spotkanie funkcjonariuszy straży pożarnej i młodych ratowników z klasy mundurowej o kierunku pożarniczo – ratowniczym z ZSOiT w Wojkowicach. Celem spotkania było przeprowadzenie dla uczniów gimnazjum praktycznych zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi ratownicy pod czujnym okiem specjalistów – funkcjonariuszy Straży Pożarnej, dla których ratownictwo medyczne jest jednym z elementów pracy – przygotowali i bardzo sprawnie przeprowadzili dwuetapowe warsztaty składające się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. W interesujący i profesjonalny sposób omówili zagadnienia pierwszej pomocy przedmedycznej, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, resuscytacji, przywrócenia funkcji życiowych. Ratownicy prezentowali, jak postępować w różnych przypadkach zagrożenia życia przy pomocy fantoma. W sali gimnastycznej ratownicy przygotowali kilka pokazowych stanowisk, przy których uczniowie ćwiczyli wcześniej omawiane sytuacje. Każdy uczeń miał możliwość wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca na przygotowanym fantomie z zachowaniem właściwych zasad postępowania. Na jednym ze stanowisk młodzież uczyła się również, jak poprawnie wykonać masaż serca małemu dziecku. Wielu przekonało się, że jest to bardzo trudne zadanie, wymagające sporego wysiłku fizycznego. Funkcjonariusze OSP wraz z młodymi ratownikami z ZSOiT w Wojkowicach szczegółowo przybliżyli aspekty trudnej i odpowiedzialnej pracy ratownika medycznego oraz odpowiedzialności za życie drugiego człowieka. Wielu uczniów stwierdziło, że to cenne i potrzebne doświadczenie.

Lidia Musiał 

 

Nasze Gimnazjum odwiedzili funkcjonariusze OSP w Wojkowicach – Żychcicach oraz uczniowie klasy mundurowej o kierunku pożarniczo - ratowniczym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Wojkowicach. Celem spotkania było przeprowadzenie dla uczniów gimnazjum praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Strażacy zostali do nas zaproszeni w ramach realizacji projektu „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”, by przybliżyć młodzieży zagadnienia związane  z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Dodatkową atrakcją spotkania była prezentacja profesjonalnego ekwipunku – wozu strażackiego wyposażonego w sprzęt gaśniczy oraz sprzętu do ratownictwa medycznego. Równocześnie strażacy przypominali o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegali przed  różnymi zagrożeniami, z którymi jako funkcjonariusze Straży Pożarnej spotykają się na co dzień w swojej pracy. Funkcjonariusze OSP wraz z młodymi adeptami pożarnictwa z klasy pożarniczej ZSOiT w Wojkowicach szczegółowo przybliżyli aspekty trudnej i wymagającej zaangażowania pracy strażaka oraz odpowiedzialności za życie drugiego człowieka. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i przyniosło wiele korzyści - strażacy mogli podzielić się swoją ogromną wiedzą, uczniowie klas mundurowych - zaprezentować nabyte już umiejętności związane z zawodem strażaka, ale przede wszystkim uczniowie gimnazjum mieli możliwość pogłębienia wiadomości z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Lidia Musiał

 


Zajęcia profilaktyczne dla uczniów

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±