AKCJA NARODOWE CZYTANIE
czwartek, 22 września 2016 15:04

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku, 5 września, Andrzej Duda wraz z żoną rozpoczęli Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w warszawskim Ogrodzie Saskim.

Lekturą Narodowego Czytania w 2016 roku zostało „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji.Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Nasza szkoła po raz trzeci włączyła się w tą ogólnopolską akcję. Słowo wstępne wygłosiła  p. L. Płazińska. Wspólne czytanie wybranych przez naszą polonistkę M. Polarz fragmentów „Quo vadis” zainaugurowała Pani Dyrektor, Mirosława Całka w świetlicy szkolnej. Następnie kolejne fragmenty odczytali chętni przedstawiciele klas II i III oraz nauczyciele.  Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu „Narodowego Czytania” w naszym gimnazjum, p.Ludmile Płazińskiej, p. Magdalenie Polarz, opiekunkom Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu.

Agnieszka Adamek

 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
poniedziałek, 19 września 2016 18:37

Więcej książek i  audiobooków w bibliotece Gimnazjum w Wojkowicach.

Gimnazjum Wojkowicach zgłosiło akces do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program ten ma promować czytelnictwo wśród  uczniów, dzięki pozyskanym funduszom -5000 złotych -biblioteka szkolna zostanie doposażona w nowości książkowe, audiobooki i inne pozycje książkowe, o które dopytuje młodzież. Promocja czytelnictwa wśród uczniów zajmuje w naszym gimnazjum szczególne miejsce. Od wielu lat gimnazjaliści biorą udział w konkursach czytelniczych: szkolnych, pozaszkolnych i  przedmiotowych, zajmując w nich wysokie lokaty. Program rządowy pozwoli nam kontynuować cykliczne działania będące na stałe wpisane do planu pracy gimnazjum, a także rozszerzyć je o nowe akcje  związane z rozwojem czytelnictwa. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

Wspólne czytanie literatury przez uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły podczas ogólnopolskiego  projektu Narodowe Czytanie.

Przedsięwzięcie II Przystanek książka – promowanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny konkurs plastyczny Książka Roku – młodzież wybiera najpoczytniejszą książkę.

Konkurs znajomości frazeologizmów w wśród gimnazjalistów Biblia i Mitologia w języku. Gazetki informacyjne dotyczących znaczenia czytania dla rozwoju dzieci i młodzieży - Po co czytać?.

Akcja Wypożycz książkę na weekend, ferie i wakacjezachęcanie do spędzania wolnego czasu z książką.

Udział młodzieży w lekcjach bibliotecznych, wystawach, spotkaniach, spektaklach organizowanych przez pracowników MBP i MOK  w Wojkowicach.

Realizowanie projektu gimnazjalnego z wykorzystaniem  nowości bibliotecznych. Reklamowanie nowości książkowych przez nauczycieli , to tylko niektóre  z działań naszego gimnazjum.

Inspirowanie, rozbudzanie ciekawości, wdrażanie nawyku czytania to nasze zadania w bieżącym roku szkolnym, które zaprocentują w dorosłym życiu naszych wychowanków.

Ludmiła Płazińska

 
Ubezpieczenie NNW
środa, 14 września 2016 07:21

Warunki szczególne do ubezpieczenia NNW ERGO HESTIA dla dzieci i młodzieży

pobierz

 
Ważne terminy w roku szkolnym 2016/2017
niedziela, 11 września 2016 08:35

Dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. nr 186, poz. 1245, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalne szkoły i potrzeby społeczności lokalnej ustala dni wolne  od nauki w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach:

31.10.2016 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

02.05.2017 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

04.05.2017 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

05.05.2017 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

16.06.2017 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Harmonogram zebrań i konsultacji dla rodziców 2016/2017

15.09.2016 - zebranie

27.10.2016 - zebranie + konsultacje

12.12.2016 - zebranie + konsultacje

06.02.2017 - zebranie semestralne

05.04.2017 - zebranie + konsultacje

15.05.2017 - zebranie + konsultacje

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 01.09.2016

Koniec I semestru - 31.01.2017

Koniec II semestru - 23.06.2017

23.12.2016 ÷ 30.12.2016 - zimowa przerwa świąteczna

16.01.2017 ÷ 27.01.2017 - ferie zimowe

13.04.2017 ÷ 18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 23.06.2017

 

Egzamin gimnazjalny:

19.04.2017 - część humanistyczna

20.04.2017 - część matematyczno - przyrodnicza

21.04.2017 - język obcy nowożytny


Wychowawcy:

Ia - p. A. Ligęza

Ib - p. I. Lisowska - Krypciak

IIa - p. K. Płonka

IIb - p. B. Piątek

IIIa - p. G. Frandofert

IIIb - p. E. Molenda - Dziedzic

 
Konkurs „Wakacje z historią”
wtorek, 06 września 2016 16:42

Konkurs  „Wakacje z historią”

Jeżeli  poznaliście w czasie wakacji ciekawe miejsca historyczne, zarówno dalekie, jak i bliskie również te leżące w naszym powiecie czy województwie, podziel się swoimi wrażeniami z innymi. Przygotuj prezentację, fotoreportaż,  mini- przewodnik lub album, w którym przedstawisz zabytki, miejsca związane z ważnymi  wydarzeniami historycznymi lub bohaterami tych wydarzeń.

Kryteria oceny:

- tematyka pracy jest zgodna z zakresem konkursu,

- praca jest poprawna pod względem historycznym,

- autor sam zredagował teksty wykorzystane w wybranej formie prezentacji  lub pracy pisemnej,

- praca jest ilustrowana zdjęciami lub rysunkami.

Autorzy prac zostaną nagrodzeni ocenami celującymi lub bardzo dobrymi z historii, punktami dodatnimi z zachowania, a zdobywca nagrody głównej otrzyma nagrodę rzeczową.

Zachęcam do udziału w konkursie wszystkich uczniów.

Prace proszę oddawać do mnie do 18 września.

Agata Ligęza.

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"
Szko³a z klas±